PENDIDIKAN PROFESI GURU

Sosok guru yang mampu mengemban tugas yang profesional sebenarnya sudah diberikan moto oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. ………….. baca selengkapnya

Iklan